Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zakres działania Komisji Edukacji i Polityki Społczenej" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 23 Sep 2023 20:45:56 +0200 <![CDATA[Zakres działania Komisji Edukacji i Polityki Społczenej]]> Do zakresu działania Komisji Edukacji i Polityki Społecznej należą sprawy:

1.    kształcenia     i     wychowania     przedszkolnego,     podstawowego,     ponadpodstawowego, pomaturalnego i wyższego,
2.    oświaty dorosłych,
3.    kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego,
4.    utrzymywania i modernizacji placówek oświatowych,
5.    opieki  nad  dziećmi  i  młodzieżą w tym:  nad  samorządem  uczniowskim  i  organizacjami młodzieżowymi,
6.    działania   na   rzecz   ochrony   zdrowia,   pomocy   społecznej   i   zakładów   opiekuńczych, rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych,
7.    świadczeń socjalnych,
8.    pomocy dla osób niepełnosprawnych,
9.    zapobieganie zjawiskom patologii społecznej i łagodzenie ich skutków,
10.  inicjowanie programów pomocy rodzinie i kształtowanie polityki prorodzinnej w mieście,
11.  pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych dla osób najbardziej potrzebujących"

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/46064-zakres-dzialania-komisji-edukacji-i-polityki-spolczenej Tue, 16 Feb 2016 12:44:13 +0100