Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. Bema" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 07:40:58 +0200 <![CDATA[ul. Bema]]> Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój zaprasza do udziału
w organizowanym w dniu 15 marca 2016 roku na godzinę 13:00 przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej  przy ul. Bema, opisanej w ewidencji gruntów jako działka 365/1 o pow. 0,0046 ha, obręb Borynia, k.m. 4 KW GL1J/00046421/1, który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia- działka 365/1 znajduje się w strefie 6 ZR-tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym.  Z uwagi na to, że kształt i wielkość działki uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie oraz brak dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych  działek 311/50 o pow. 0,3190 ha, obręb Borynia, k. m. 4 oraz 445/10 o pow. 0,0857 ha, obręb Borynia k. m. 6.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/46004-ul.-bema Thu, 11 Feb 2016 14:02:21 +0100