Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. Krasickiego" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 09:22:41 +0200 <![CDATA[ul. Krasickiego]]>

Nieruchomość nie posiada prawnie usankcjonowanego dostępu do drogi publicznej, jednak dojazd do ul. Krasickiego jest możliwy poprzez drogę wewnętrzną, wyasfaltowaną, przebiegającą między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz przez działkę 3464/54, stanowiącą własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, na odcinku pomiędzy boiskiem sportowym a budynkiem transformatora.

Dla nieruchomości została wydana w dniu 21 stycznia 2015 r. decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Zbycie nieruchomości odbędzie się wraz ze scedowaniem pozwolenia na budowę
na rzecz nabywców. Projekt budowlany przewiduje budowę 19 boksów garażowych (14 boksów przy południowej granicy działki, 5 boksów przy wschodniej granicy działki), wykonanie nowych nawierzchni placu wokół garaży i drogi dojazdowej (fragmentu działki 3464/54) oraz likwidację nieczynnego rurociągu. Na fragmencie działki 3464/54, mającym stanowić drogę dojazdową zostanie ustanowiona służebność na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki 3771/58. Ponadto Spółka Tauron wymaga podpisania porozumienia w sprawie usunięcia kolizji linii kablowych nN z planowaną inwestycją według podanych warunków technicznych załączonych do porozumienia. Budowa 19 boksów garażowych wiąże się ze zbyciem udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu po 1/19 części. Nabywcy będą zobowiązani do uiszczania opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, płatnej z góry za cały rok w terminie do
31 marca każdego roku w wysokości 48,99 zł brutto. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 419 B tel. (032) 47 85 192.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/45787-ul.-krasickiego Thu, 21 Jan 2016 09:58:42 +0100