Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. Rozwojowa" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 08:17:23 +0200 <![CDATA[ul. Rozwojowa]]> lokalizacja

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 9:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju trzecim ustnym przetargu ograniczonym wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrót nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego  lub prowadzące inwestycje na terenie województwa śląskiego w przypadku projektów polegających na dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Rozwojowej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/45372-ul.-rozwojowa Tue, 08 Dec 2015 13:09:11 +0100