Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. Powstańców Śląskich" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 08:00:11 +0200 <![CDATA[ul. Powstańców Śląskich]]> Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Powstańców Śląskich, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

godzina 9:00 niezabudowana działka 342/24 o pow. 0.1296 ha, cena wywoławcza 40 500,00 zł, wadium 4100,00 zł

godzina 9:20 niezabudowana działka 343/24 o pow. 0.1091 ha, cena wywoławcza 37 500,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 9:40 niezabudowana działka 344/24 o pow. 0.1091 ha, cena wywoławcza 37 500,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 10:00 niezabudowana działka 345/24 o pow. 0,1093 ha, cena wywoławcza 37 500,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 10:20 niezabudowanadziałka 347/24 o pow. 0,1109 ha, cena wywoławcza 38 000,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 10:40 niezabudowanadziałka 348/24 o pow. 0,1117 ha, cena wywoławcza 38 500,00 zł, wadium 3900,00 zł,

godzina 11:00 niezabudowana działka 349/24 o pow. 0,1138 ha, cena wywoławcza 39 000,00 zł, wadium 3900,00 zł, obręb Borynia, k. m. 14, zapisanych w księdze wieczystej GL1J/00010265/8. Dział III i IV wolne od wpisów. Pierwszy przetarg odbył się 11.08.2015 r., drugi przetarg odbył się 09.11.2015 r. oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą VII/69/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2007 r. działki znajdują się w strefie 1 MNR- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Sprzedaż gruntów niezabudowanych objęta jest 23% stawką podatku VAT. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 08.01.2016 roku (data wpływu na konto).

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 417 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, Tel 32 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/45199-ul.-powstancow-slaskich Thu, 26 Nov 2015 11:29:18 +0100