Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 2 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju w placówkach oświatowych" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:28:48 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 2 w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju w placówkach oświatowych]]> Zarządzenie Nr 2/2015

Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju w placówkach oświatowych

[start]Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz § 47 i § 16 Uchwały Nr XVIII.165.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2012r., poz. 554)[koniec]

z a r z ą d z a m

  1. Zatwierdzenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w placówkach oświatowych, które odbyły się w dniu 8 października 2015r.
  2. Wykaz radnych Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wyznaczam datę pierwszej Sesji Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2015r. na godz. 15.00.
  4. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2 /2015
Przewodniczącego Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

 

Wykaz radnych Młodzieżowej Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

1. Holesz Wiktoria - Zespół Szkół Nr 8

2. Białecka Katarzyna - Zespół Szkół Nr 12 – Gimnazjum Nr 3

3. Trzaskalik Justyna - Zespół Szkół Nr 11 – Gimnazjum Nr 9

4. Reclik Magdalena - Zespół Szkół Nr 13 – Gimnazjum Nr 11

5. Sierszulska Karolina - Zespół Szkół Nr 6

6. Jabłońska Elżbieta - Zespół Szkół Nr 3 – Gimnazjum Nr 4

7. Frysz Aleksander - Zespół Szkół Nr 3 – III Liceum Ogólnokształcące

8. Jakimczuk Joanna - Zespół Szkół Nr 9

9. Piątkowska Adrianna - Zespół Szkół Nr 2

10. Pustelnik Dawid - Zespół Szkół Nr 2

11. Szmulik Damian - Zespół Szkół Nr 2

12. Zdańkowska Daria - Gimnazjum Nr 8

13. Sekmistrz Oliwia - Gimnazjum Nr 8

14. Pruś Klaudia - Zespół Szkół Handlowych – Technikum Nr 3

15. Milbrandt Maciej - Zespół Szkół Handlowych – Gimnazjum Nr 5

16. Kałuża Milena - Zespół Szkół Zawodowych

17. Henkel Paula - Zespół Szkół Zawodowych

18. Kuczyńska Karolina - Zespół Szkół Nr 1

19. Banko Weronika - Zespół Szkół Nr 1

20. Domin Paweł - Zespół Szkół Nr 5

21. Łukasik Filip - Zespół Szkół Nr 5

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/45056-zarzadzenie-nr-2-w-sprawie-zatwierdzenia-wynikow-wyborow-do-mlodziezowej-rady-miasta-w-jastrzebiu-zdroju-w-placowkach-oswiatowych Tue, 17 Nov 2015 09:02:10 +0100