Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 23:01:13 +0200 <![CDATA[Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój]]> Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 1) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój [start]20.07.2015 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”, złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku[koniec] z siedzibą przy ul. Rydułtowskiej 65 w Radlinie.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 24.07.2015 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/43793-wsparcie-gospodarki-lowieckiej-na-terenie-obwodu-lowieckiego-nr-171-mieszczacego-sie-w-granicach-miasta-jastrzebie-zdroj Fri, 24 Jul 2015 11:06:10 +0200