Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Afrykańskie lato 2015" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 18 Apr 2024 22:05:11 +0200 <![CDATA[Afrykańskie lato 2015]]> Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 1) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Małe granty

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację   na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 02.06.2015 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą   „Afrykańskie lato 2015”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 1a, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 08.06.2015 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu  i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/43211-afrykanskie-lato-2015 Mon, 08 Jun 2015 14:05:15 +0200