Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych przy Drodze Głównej Południowej w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:56:51 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych przy Drodze Głównej Południowej w Jastrzębiu-Zdroju]]> [start] [ukryj][/ukryj][koniec]PROJEKT

UCHWAŁA NR .............. 2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia …………..……….. 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych przy Drodze Głównej Południowej w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz § art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.)

  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

Wyrazić zgodę na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój przy Drodze Głównej Południowej opisanych szczegółowo w § 2.

 

§ 2

 

Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój przy Drodze Głównej Południowej objęte włączeniem stanowią ogółem powierzchnię 23,0867 ha (przedstawione szczegółowo w Załączniku graficznym nr 1), w tym:

 

  1. Działka nr 584/8 (obręb Jastrzębie Górne, karta mapy 8) o powierzchni 8,6771 ha,
    KW GL1J/00024621/3,
  2. Działka nr 749/8 (obręb Jastrzębie Górne, karta mapy 8) o powierzchni 14,4096 ha,
    KW GL1J/00024621/3,

 

§ 3

 

Grunty, o których mowa w § 2 nie znajdują się w obszarze „Natura 2000”.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych przy Drodze Głównej Południowej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Nadrzędnym celem włączenia przedmiotowych terenów inwestycyjnych w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jastrzębiu-Zdroju jest udostępnienie inwestorom nieruchomości które ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Drogi Głównej Południowej są nieruchomościami bardzo atrakcyjnymi zarówno dla dużych inwestorów jak i dla przedstawicieli średniej i małej przedsiębiorczości. Objęcie przedmiotowych nieruchomości statusem KSSE zwiększy znacznie ich atrakcyjność w związku z możliwości skorzystania przez inwestorów z ulg proinwestycyjnych.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

  • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% (35% na terenie województw opolskiego i małopolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych,
  • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:

  • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% (35% na terenie województw opolskiego i małopolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie,
  • Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

Działki przewidziane do włączenia wykazane w projekcie uchwały stanowią własność Agencji Nieruchomości Rolnych, a ich łączna powierzchnia to 23,0867 ha.

W załączeniu mapa z proponowanymi do włączenia terenami do KSSE.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/42297-projekt-uchwaly-w-sprawie:-wyrazenia-zgody-na-wlaczenie-do-obszaru-katowickiej-specjalnej-strefy-ekonomicznej-nowych-terenow-inwestycyjnych-przy-drodze-glownej-poludniowej-w-jastrzebiu-zdroju Mon, 30 Mar 2015 09:38:39 +0200