Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "I Zastępca Prezydenta Miasta" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 05 Dec 2023 20:12:51 +0100 <![CDATA[I Zastępca Prezydenta Miasta]]> Roman Foksowicz - pokój 117A
  telefon: 32 4785 230,
  e-mail: wp1@um.jastrzebie.pl

 

Usytuowanie:

I Zastępca Prezydenta Miasta urzęduje w budynku „A”, na I piętrze, pokój 117 A

 

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 


 

Roman Foksowicz ukończył pięcioletnie studia magisterskie na kierunku politologia o specjalności polityka społeczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez sześć lat pracował w jastrzębskim magistracie. Następnie objął stanowisko dyrektora w biurze poselskim, a ostatnio prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2010 roku jest radnym Rady Miasta.

 


 

Zakres działania i kompetencji I Zastępcy Prezydenta:

1) zastępowanie Prezydenta w czasie jego nieobecności,

2) nadzorowanie prac w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta, urbanistyki i architektury,

3) nadzorowanie prac w zakresie geodezji i kartografii oraz katastru,

4) nadzorowanie prac w zakresie planowania i realizacji inwestycji miejskich,

5) nadzorowanie prac w zakresie stanu dróg i ulic w mieście,

6) nadzorowanie prac w zakresie gospodarowania mieniem miejskim,

7) nadzorowanie prac w zakresie gospodarki i usług wodno-ściekowych i gospodarki energetycznej,

8) nadzorowanie prac w zakresie środków pomocowych,

9)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami Urzędu:
a) Architektury,
b) Geodezji i Kartografii,
c) Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
d) Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
e) Funduszy Pomocowych,
f) Biurem ds.  Zamówień Publicznych,

10) sprawowanie nadzoru nad  jednostkami organizacyjnymi Miasta:
- Powiatowym Urzędem Pracy,

11) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta:
a) Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
b) Jastrzębską Strefą Aktywności Gospodarczej Spółka z o.o.,
c) Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach S.A.,
d) Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
e) Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
f) Jastrzębskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,

12) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień Prezydenta.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40700-i-zastepca-prezydenta-miasta Mon, 15 Dec 2014 14:14:30 +0100