Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.136.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:43:08 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.136.2014]]> UCHWAŁA NR XII.136.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy Mszana i Wójta Gminy Mszana o nadanie nazwy Obrońców Bożej Góry skrzyżowaniu typu „rondo” na terenie Gminy Mszana

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami) oraz § 14 ust.2 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj.Śląskiego z 2014r., poz.2594)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy Mszana i Wójta Gminy Mszana o nadanie nazwy Obrońców Bożej Góry skrzyżowaniu typu „rondo” ulic: Wodzisławskiej i Drogi Głównej Południowej DW 933 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40183-uchwala-nr-xii.136.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:15:33 +0100