Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.135.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:36:11 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.135.2014]]> UCHWAŁA NR XII.135.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój przez Expert Multiserwis Łukasz Maćkiewicz na dorabianych kluczach dla klientów

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr IX.107.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 19.09.2014r., poz. 4712)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę dla Expert Multiserwis Łukasz Maćkiewicz z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Harcerskiej 1D, na umieszczenie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój na górnej części w dorabianych kluczach dla klientów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40182-uchwala-nr-xii.135.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:13:49 +0100