Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.134.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 17:38:53 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.134.2014]]> UCHWAŁA NR.XII.134.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1.

Nadaje się nazwę: ulica „rotmistrza Pileckiego” łącznikowi ul. Szybowej i W. Reymonta, której przebieg przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40180-uchwala-nr-xii.134.2014 Thu, 06 Nov 2014 13:09:32 +0100