Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XII.131.2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:51:12 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XII.131.2014]]> UCHWAŁA NR XII.131.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych

     Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Plan sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan sieci publicznych szkół specjalnych otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała XXXVII/944/2001 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/40177-uchwala-nr-xii.131.2014 Thu, 06 Nov 2014 12:53:02 +0100