Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Skarbnik Miasta" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 05 Dec 2023 19:36:38 +0100 <![CDATA[Skarbnik Miasta]]> Dariusz Holesz - pokój 268BDariusz Holesz
  telefon: 32 4785 260,
  e-mail: skarb@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie:

Skarbnik Miasta urzęduje w budynku „B”, na II piętrze, pokój 268B

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

 


 

Dariusz Holesz ur. 19.12.1971 roku. Żona Katarzyna, córka Natalia. Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii. Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, na kierunku zarządzanie i marketing o specjalności międzynarodowe stosunki ekonomiczne, a wcześniej Policealne Studium Menedżerskie z tytułem technik ekonomista w zakresie controllingu i marketingu. Od 1996 roku pracował jako główny inspektor w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, gdzie zajmował się nadzorem i kontrolą jednostek samorządu terytorialnego. Przed objęciem funkcji skarbnika kierował Wydziałem Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Zakres działań i kompetencji Skarbnika Miasta:

 1. czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta,
 2. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 3. informowanie Prezydenta o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu miasta,
 4. koordynowanie prac nad projektem budżetu,
 5. kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 6. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 7. nadzorowanie prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych,
 8. nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem projektów przepisów wewnętrznych Prezydenta dotyczących finansów, budżetu i rachunkowości,
 9. bieżące analizowanie realizacji budżetu miasta,
 10. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 11. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami Urzędu:
  • Podatków i Opłat,
  • Księgowości Budżetowej
  • Budżetu,
 12. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień Prezydenta.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/39668-skarbnik-miasta Wed, 15 Oct 2014 19:47:00 +0200