Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "II Zastępca Prezydenta Miasta" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 05 Dec 2023 19:49:04 +0100 <![CDATA[II Zastępca Prezydenta Miasta]]>

Robert Cichowicz - pokój 119ARobert Cichowicz - II Zastępca Prezydenta Miasta

  telefon: 32 4785 310,
  e-mail: wp2@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie
:

II Zastępca Prezydenta Miasta urzęduje w budynku „A”, na I piętrze, pokój
119 A   

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 


Robert Cichowicz ukończył studia o specjalności finanse i inwestycje oraz w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych i problemów globalnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, jak również studia podyplomowe o specjalizacji menedżer ds. klientów kluczowych. Jest także specjalistą ds. Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz certyfikowanym doradcą finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów, następnie pracował w bankowości, w tym korporacyjnej i inwestycyjnej. Robert Cichowicz jest jastrzębianinem, wychowuje z żoną dwójkę dzieci. Od lat zaangażowany był w prace zarządu osiedla.


Zakres działań i kompetencji  II Zastępcy Prezydenta Miasta:

1) nadzorowanie prac w zakresie gospodarki komunalnej, usług komunalnych,
2) nadzorowanie prac w zakresie komunikacji i transportu drogowego,
3) nadzorowanie prac w zakresie sprawnego funkcjonowania systemu pomocy społecznej w mieście
oraz prowadzenie polityki prorodzinnej,
4) nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem wszelkich postępowań administracyjnych
w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za
życiem”, zasiłków dla opiekunów, dodatku elektrycznego oraz refundacji podatku VAT
w gospodarstwach domowych,
5) nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem wszelkich postępowań administracyjnych
w sprawach świadczenia „Dobry start w zakresie wniosków złożonych do 30.06.2021 r,
6) nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem wszelkich postępowań administracyjnych
w sprawach świadczenia wychowawczego w zakresie wniosków złożonych do 31.12.2021 r,
7) nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem wszelkich postępowań administracyjnych
w sprawach dodatku osłonowego w zakresie wniosków złożonych do 31.10.2022 r,
8) nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem wszelkich postępowań administracyjnych
w sprawach dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie wniosków
złożonych do 30.11.2022 r,
9) nadzorowanie prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
10) nadzorowanie prowadzonych postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
z zakresu programu „Czyste powietrze”,
11) nadzorowanie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania w Mieście żłobka oraz
jednostek opiekuńczo-wychowawczych,
12) nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
a także inicjowanie zadań przeciwdziałających patologii społecznej i uzależnieniom,
13) nadzorowanie spraw w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,
14) nadzorowanie spraw związanych z działaniem Koordynatora ds. Dostępności w Urzędzie Miasta,
15) nadzorowanie prac w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi,
16) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami Urzędu:
a) Gospodarki Komunalnej,
b) Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
c) Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
d) Spraw Obywatelskich i Komunikacji,
e) Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych,
17) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta:
a) Miejskim Zarządem Nieruchomości,
b) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
c) Domem Pomocy Społecznej,
d) Publicznym Żłobkiem Nr 1,
e) Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi Nr 1, Nr 2 i Nr 3,
f) Jastrzębskim Zakładem Komunalnym,
18) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień Prezydenta.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/39660-ii-zastepca-prezydenta-miasta Wed, 15 Oct 2014 17:43:07 +0200