Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 559 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok (Or.IV.0151–559/2008)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Jul 2024 09:21:55 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 559 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok (Or.IV.0151–559/2008)]]> ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151–559/2008

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu  Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 92 ust. 3 ustawy   z   dnia   5  czerwca   1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592  z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy   z   dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach    publicznych   (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

Zmienić układ wykonawczy budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok w zakresie zadań własnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i w zakresie zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów  Urzędu Miasta i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/38418-zarzadzenie-nr-559-w-sprawie-zmiany-ukladu-wykonawczego-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2008-rok-or.iv.0151%E2%80%93559-2008 Wed, 07 Jan 2009 10:45:00 +0100