Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1047 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński” w (XLVII/1047/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:10:18 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1047 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński” w (XLVII/1047/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1047/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński” w ramach „Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy – Polska – Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński”

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Przystąpić do realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński” w ramach „Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy – Polska – Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński”.

§ 2

Miasto Jastrzębie Zdrój zabezpiecza środki na lata 2006-2007, na współfinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 w wysokości 17.700,00 zł w budżecie miasta Jastrzębie Zdrój w dziale 750 Rozdziale 75095, odpowiednio w latach:

- 2006 r. –   3.000,00 zł

- 2007 r. – 14.700,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3612-uchwala-nr-1047-w-sprawie-przystapienia-do-realizacji-projektu-pn.-8222przedsiebiorczy-sasiad.-merytoryczne-wsparcie-inicjatyw-gospodarczych-na-terenie-euroregionu-slask-cieszynski8221-w-xlvii-1047-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:56:33 +0200