Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1045 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/220/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności... (XLVII/1045/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:30:45 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1045 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/220/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności... (XLVII/1045/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1045/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/220/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie  ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu  użyteczności publicznej Kryta Pływalnia „ LAGUNA”  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy  z  dnia  8  marca 1990r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 20 grudnia 1996r  o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r nr 9 poz. 43   z późniejszymi zmianami ).

 

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

uchwala

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr X/220/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003r w sprawie  ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu  użyteczności publicznej   Kryta Pływalnia „ LAGUNA”  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Jastrzębiu Zdroju, wprowadza się następujące zmiany :

 

§2 Uchwały otrzymuje brzmienie :

 

„ Zwalnia się z konieczności dokonywania zakupu biletu na Krytą Pływalnię „ LAGUNA” w Jastrzębiu Zdroju :

 

1)       Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia, korzystającą  z krytej pływalni „ LAGUNA” w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego, pozostającą pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

 

2)       Osoby niepełnosprawne przez jedną godzinę w tygodniu, przeznaczoną wyłącznie dla potrzeb tych osób.

 

3)       Studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego Katowice w Jastrzębiu Zdroju, w ramach studiów stacjonarnych -  kierunek Wychowanie Fizyczne.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3610-uchwala-nr-1045-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x-220-2003-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-17-czerwca-2003r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-cen-i-oplat-za-korzystanie-z-obiektu-uzytecznosci...-xlvii-1045-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:50:32 +0200