Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1043 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla... (XLVII/1043/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:50:35 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1043 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla... (XLVII/1043/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1043/2006

 

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników  zatrudnionych  na stanowiskach  administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości  jednego punktu w złotych

 

    Na  podstawie  art. 20  ust. 1 ustawy z dnia  22 marca 1990  r. o  pracownikach  samorządowych(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1 

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania  dla pracowników  zatrudnionych na stanowiskach  administracyjno-obsługowych w Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 800,00 zł. ( słownie: osiemset  złotych 00/100 ).

 

§ 2

 

W porozumieniu z pracodawcą ustalić wartość jednego punktu na kwotę 4,00 zł. ( słownie: cztery złote 00/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Tracą moc uchwały:

1. Uchwała NR XXIV/582/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 14 października 2000 r.

    w  sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej  kategorii    

    zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach   administracyjno- 

    obsługowych w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju .

2. Uchwała NR XXX/766/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 29 maja   2001 r.

     w sprawie zmiany uchwały Nr.XXIV/582/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia

    14 października 2000 roku w  sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  

    w  pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  

    administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół nr.9 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia 

    wartości jednego punktu w złotych.

                                                                              § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z wyrównaniem wynagrodzenia od 1 lipca 2006 roku.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3608-uchwala-nr-1043-w-sprawie-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-pierwszej-kategorii-zaszeregowania-tabeli-punktowych-rozpietosci-dla-poszczegolnych-kategorii-zaszeregowania-dla...-xlvii-1043-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:44:05 +0200