Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1042 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla... (XLVII/1042/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:04:45 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1042 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla... (XLVII/1042/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1042/2006

Rady  Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 19 października 2006 r.

 

 

w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół nr 7 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt.2 i § 3, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- obsługowych w Zespole Szkół nr 7 w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

§ 2

 

W porozumieniu z pracodawcą ustalić wartość jednego punktu na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100).

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Tracą moc uchwały:

1. Uchwała  Nr XXIV/569/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 października 2000r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych w Gimnazjum nr 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.

2. Uchwała Nr XXX/752/2001Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2001r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/569/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 października 2000r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych w Gimnazjum 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyrównaniem wynagrodzenia od 1 lipca 2006 roku.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3607-uchwala-nr-1042-w-sprawie-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-pierwszej-kategorii-zaszeregowania-tabeli-punktowych-rozpietosci-dla-poszczegolnych-kategorii-zaszeregowania-dla...-xlvii-1042-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:41:26 +0200