Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 1034 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Jastrzębie Zdrój umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Remont (XLVII/1034/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:33:05 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 1034 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Jastrzębie Zdrój umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Remont (XLVII/1034/2006)]]> UCHWAŁA NR XLVII/1034/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Jastrzębie Zdrój umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Remont boisk szkolnych – bieżnia wokół boiska przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Poznańska”

 

      Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 9 lit. e) i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

1)   Rada Miasta Jastrzębie Zdrój wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Remont boisk szkolnych – bieżnia wokół boiska przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Poznańska” do kwoty 200 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla In blanco Miasta Jastrzębie Zdrój i podpisanie deklaracji do weksla.

2)   Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w § 18 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 134/2006) następowała będzie z dochodów własnych Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3599-uchwala-nr-1034-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-przez-miasto-jastrzebie-zdroj-umowy-o-dofinansowanie-z-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-przedsiewziecia-inwestycyjnego-p.n.-8222remont-xlvii-1034-2006 Wed, 25 Oct 2006 09:10:48 +0200