Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 951 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla... (XLV/951/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 11:55:18 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 951 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla... (XLV/951/2006)]]> UCHWAŁA NR XLV/951/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli

 

    Na  podstawie  art. 20  ust. 1 ustawy z dnia  22 marca 1990  r. o  pracownikach  samorządowych

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania  dla pracowników  Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 800,00 zł. ( słownie: osiemsetzłotych 00/100 ).

 

§ 2

 

W porozumieniu z pracodawcą ustalić wartość jednego punktu na kwotę 4,00 zł. ( słownie: czteryzłote 00/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała NR XXIV/576/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 14 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz Uchwała NR XXXI/667/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały  w przedmiocie ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – obsługowych w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z wyrównaniem wynagrodzenia od 1 stycznia 2006 roku.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3515-uchwala-nr-951-w-sprawie-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-pierwszej-kategorii-zaszeregowania-tabeli-punktowych-rozpietosci-dla-poszczegolnych-kategorii-zaszeregowania-dla...-xlv-951-2006 Tue, 18 Jul 2006 12:06:46 +0200