Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 878 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XLI/878/2006)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:48:59 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 878 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XLI/878/2006)]]> UCHWAŁA NR XLI/878/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§1

 

Wyrazić zgodę na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój poprzez wyłączenie z obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój terenów opisanych szczegółowo w § 2 oraz poprzez włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój terenów opisanych szczegółowo w § 3.

 

§2

 

Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój objęte wyłączeniem stanowią ogółem powierzchnię 11.1424 ha, w tym:

1.  Pole Bzie – działki o łącznej pow. 6.7478 ha - szczegółowo przedstawione na załączniku graficznym numer 1.

dz. 3.1 - 649/43 o powierzchni  - 1.3992 ha, KW 11340,

dz. 3.1 - 1389/43 o powierzchni - 0.1658 ha, KW 24644,

dz. 3.1 - 1393/43 o powierzchni - 0.5365 ha, KW 10006-J,

dz. 3.1 - 1410/43 o powierzchni - 0.7000 ha, KW 22826,

dz. 3.1 - 1411/43 o powierzchni - 1.1501 ha, KW 24205,

dz. 3.1 - 1424/43 o powierzchni - 1.5626 ha, KW 10006-J,

dz. 3.1 - 1426/43 o powierzchni - 0.8591 ha, KW 10006-J,

dz. 3.1 - 1520/43 o powierzchni - 0.1156 ha, KW 29167,

dz. 3.1 - 1521/43 o powierzchni - 0.2589 ha, KW 29167.

2.  Pole Ruptawa 1 – dz. 10.11 - 390/36 o powierzchni 0.3985 ha, KW 18902, szczegółowo przedstawiona na załączniku graficznym numer 2.

3.  Pole Ruptawa 2 – część dz. 10.11 - 383/36 o powierzchni 0.5336 ha, KW 25599, szczegółowo przedstawiona na załączniku graficznym numer 3.

4.  Pole Moszczenica – działki o łącznej powierzchni 3.4625 ha - szczegółowo przedstawione na załączniku graficznym numer 4.

dz. 8.1 - 1560/68 o powierzchni - 0.1862 ha, KW 25450,

dz. 8.1 - 1559/76 o powierzchni - 0.5124 ha, KW 9648-J,

dz. 8.1 - 1546/68 o powierzchni - 0.1220 ha, KW 31026,

dz. 8.1 - 1558/76 o powierzchni - 0.0148 ha, KW 9648-J,

dz. 8.1 - 1562/68 o powierzchni - 0.0587 ha, KW 25450,

dz. 8.1 - 1557/76 o powierzchni - 0.5722 ha, KW 9648-J,

dz. 8.1 - 1554/76 o powierzchni - 0.4369 ha, KW 10722-J,

dz. 8.1 - 1474/76 o powierzchni - 0.0219 ha, KW 10722-J,

dz. 8.6 - 947/21 o powierzchni - 0.3873 ha, KW 30410,

dz. 8.6 - 952/21 o powierzchni - 0.2958 ha, KW 10683-J,

dz. 8.6 - 950/21 o powierzchni - 0.0474 ha, KW 25450,

dz. 8.6 - 738/21 o powierzchni - 0.0017 ha, KW 25450,

cz. dz. 8.6 - 946/21 o powierzchni - 0.0043 ha, KW 27894,

dz. 8.6 - 945/21 o powierzchni - 0.1928 ha, KW 27894,

dz. 8.6 - 948/21 o powierzchni - 0.3725 ha, KW 30410,

dz. 8.1 - 1555/76 o powierzchni - 0.2148 ha, KW 10722-J,

dz. 8.1 - 1472/76 o powierzchni - 0.0071 ha, KW 10722-J,

dz. 8.1 - 1473/76 o powierzchni - 0.0083 ha, KW 10722-J,

dz. 8.1 - 1490/76 o powierzchni - 0.0010 ha, KW 9648-J,

dz. 8.1 - 1489/76 o powierzchni - 0.0033 ha, KW 9648-J,

dz. 8.1 - 1491/76 o powierzchni - 0.0001 ha, KW 9648-J,

dz. 8.1 - 1488/76 o powierzchni - 0.0010 ha, KW 9648-J.

 

§3

 

Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój objęte włączeniem stanowią ogółem powierzchnię 13.046 ha w tym:

1.       Pole Ruptawa  - część dz. 10.11 - 391/36 o pow. 1.7439 ha, KW 18902, szczegółowo przedstawione na załączniku graficznym numer 5

2.        Pole Moszczenica  - działki o łącznej pow. 11.3021 ha - szczegółowo przedstawione na załączniku graficznym numer 6

dz. 8.6 - 986/14 o powierzchni - 1.6439 ha, KW 25449,

cz. dz. 8.6 - 884/14 o powierzchni - 0.4402 ha, KW 25155, 

dz. 8.8 - 726/36 o powierzchni - 2.2053 ha, KW 3467-J,

dz. 8.8 - 724/35 o powierzchni - 0.0726 ha, KW 23819-J,

dz. 8.8 - 368/35 o powierzchni - 0.2149 ha, KW 19692-J,

dz. 8.8 - 369/35 o powierzchni - 0.2149 ha, KW  19691-J,

dz. 8.8 - 720/35 o powierzchni - 0.1077 ha, KW 23819-J,

dz. 8.8 - 722/35 o powierzchni - 0.1066 ha, KW 23820-J,

dz. 8.8 - 367/35 o powierzchni - 0.2149 ha, KW 19694-J,

dz. 8.8 - 714/34 o powierzchni - 0.6617 ha, KW 27822,

dz. 8.8 - 712/33 o powierzchni - 1.3120 ha, KW 18867,

dz. 8.8 - 677/32 o powierzchni - 1.5107 ha, KW 25381,

dz. 8.8 - 358/34 o powierzchni - 0.7340 ha, KW 27822,

dz. 8.8 - 711/33 o powierzchni - 0.0874 ha, KW 3716-J,

dz. 8.8 - 678/32 o powierzchni - 0.1354 ha, KW 25381,

dz. 8.8 - 739/63 o powierzchni -  0.1491 ha, KW 19314,

cz. dz. 8.8 - 65 o powierzchni - 0.0764 ha , KW 19314,

dz. 8.6 - 885/14 o powierzchni - 1.4144 ha, KW 25155. 

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3441-uchwala-nr-878-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zmiane-granic-katowickiej-specjalnej-strefy-ekonomicznej-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj-xli-878-2006 Thu, 02 Mar 2006 10:10:24 +0100