Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Dokumentacja geologiczno - inŜynierska z wierceń dla rozpoznania podłoża gruntowego w celu uzupełnienia bazy danych do atlasu geologiczno - inżynierskiego (...) - Ministerswo Środowiska (OŚ.II.7541-1/09)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 23 May 2024 11:33:04 +0200 <![CDATA[Dokumentacja geologiczno - inŜynierska z wierceń dla rozpoznania podłoża gruntowego w celu uzupełnienia bazy danych do atlasu geologiczno - inżynierskiego (...) - Ministerswo Środowiska (OŚ.II.7541-1/09)]]> http://bip.jastrzebie.pl/artykul/33483-dokumentacja-geologiczno--in%C5%9Dynierska-z-wiercen-dla-rozpoznania-podloza-gruntowego-w-celu-uzupelnienia-bazy-danych-do-atlasu-geologiczno--inzynierskiego-...--ministerswo-srodowiska-os.ii.7541-1-09 Thu, 10 Sep 2009 09:25:00 +0200