Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 633 w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (XXIX/633/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:48:54 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 633 w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (XXIX/633/2005)]]> UCHWAŁA NR XXIX/633/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta

     Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr XXVII/578/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań oświatowych w mieście Jastrzębie Zdrój oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego w tej sprawie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

                                                                      

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3191-uchwala-nr-633-w-sprawie-umocowania-przewodniczacego-rady-miasta-xxix-633-2005 Mon, 07 Mar 2005 10:26:17 +0100