Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 629 w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2005.” (XXIX/629/2005)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:32:15 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 629 w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2005.” (XXIX/629/2005)]]> UCHWAŁA NR XXIX/629/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2005.”

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Przyjąć „Program Zdrowotny dla mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2005.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3187-uchwala-nr-629-w-sprawie-przyjecia-8222programu-zdrowotnego-dla-mieszkancow-miasta-jastrzebie-zdroj-na-rok-2005.8221-xxix-629-2005 Mon, 07 Mar 2005 10:15:28 +0100