Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 525 w sprawie ustalenia źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja lodowiska Jastor” (XXIV/525/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 24 Jun 2024 06:36:24 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 525 w sprawie ustalenia źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja lodowiska Jastor” (XXIV/525/2004)]]> UCHWAŁA NR XXIV/525/2004  

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 września  2004 roku

w sprawie ustalenia źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja lodowiska Jastor”

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6  i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Źródła finansowania w 2004 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja lodowiska Jastor”:

1.       2 685 520 zł - środki własne miasta pochodzące z dochodów własnych.

2.       6 751 200 zł - środki własne miasta pochodzące z kredytu,

3.       2 662 000 zł -  dotacja z MENiS

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3078-uchwala-nr-525-w-sprawie-ustalenia-%C5%BArodel-finansowania-zadania-inwestycyjnego-pod-nazwa-8222modernizacja-lodowiska-jastor8221-xxiv-525-2004 Mon, 04 Oct 2004 12:14:53 +0200