Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 522 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/487/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ... (XXIV/522/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:29:29 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 522 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/487/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ... (XXIV/522/2004)]]> Uchwała Nr XXIV/522/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/487/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”

      Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXII/487/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”:

 

1)         § 2 otrzymuje brzmienie:

Miasto Jastrzębie Zdrój zabezpieczyło środki na lata 2004-2007 na współfinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 w wysokości 6 200 000 zł”.

2)         § 3 otrzymuje brzmienie:

„Środki, o których mowa w § 2 zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2007 na zadaniu pn. „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/3075-uchwala-nr-522-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxii-487-2004-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-15-lipca-2004-roku-w-sprawie-wniosku-o-dofinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-...-xxiv-522-2004 Mon, 04 Oct 2004 11:25:08 +0200