Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr 337 w sprawie odpowiedzi na skargę kasacyjną. (XVI/337/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:16:31 +0200 <![CDATA[Uchwała nr 337 w sprawie odpowiedzi na skargę kasacyjną. (XVI/337/2004)]]> Uchwała Nr XVI/337/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 stycznia 2004 r.

 

 

w sprawie odpowiedzi na skargę kasacyjną.

 

     Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę kasacyjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach od wyroku NSA w Warszawie ośrodek zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach z dnia 10 września 2003 roku do sygn. akt: I SA/Ka1079/03 doręczonej w dniu 16.01.2004 roku.

 

§ 2

 

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta do udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz  udzielić radcy prawnemu Danucie Lipień pełnomocnictwa procesowego w sprawie.

                                                                       

              § 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/2886-uchwala-nr-337-w-sprawie-odpowiedzi-na-skarge-kasacyjna.-xvi-337-2004 Thu, 29 Jan 2004 14:25:56 +0100