Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Konta bankowe" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 17 Jun 2024 18:28:23 +0200 <![CDATA[Konta bankowe]]>

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych


Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.


Numery kont bankowych:

Wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych na konto indywidualne podane w decyzji podatkowej. Osoby prawne o numerze indywidualnym konta bankowego informowane są odrębnym pismem.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/23-konta%20bankowe Mon, 29 Sep 2014 17:00:00 +0200