Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr L/641/2009" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 15:27:12 +0200 <![CDATA[Uchwała nr L/641/2009]]> UCHWAŁA NR L/641/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie Zdrój

na płytach CD i plakatach

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /  oraz § 4 ust. 1 Statutu Miasta

 

 

Rada  Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

      § 1

 

Wyrazić zgodę na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie Zdrój  poprzez umieszczenie go na okładce płyty CD pt. „Light & Shadow” z muzyką autorstwa Przemysława Strączka oraz na plakatach informujących o cyklu koncertów promujących nową płytę przez firmę „Es” art Przemysław Strączek działającą  na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 17620/2004 przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 28/1. NIP 633-124-26-51, Regon 27831739.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1762-uchwala-nr-l-641-2009 Tue, 22 Dec 2009 11:10:00 +0100