Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr XXXVI/509/2009" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 16:11:26 +0200 <![CDATA[Uchwała nr XXXVI/509/2009]]> UCHWAŁA NR XXXVI/509/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/359/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju,ul. 11 Listopada 45

     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/359/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11 Listopada 45.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1629-uchwala-nr-xxxvi-509-2009 Wed, 04 Feb 2009 09:00:00 +0100