Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr X/114/2007" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 07 Jun 2023 21:22:30 +0200 <![CDATA[Uchwała nr X/114/2007]]> UCHWAŁA  NR  X/114/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 24 maja 2007 r.

 

w sprawie powołania “Zespołu ds. wyboru ławników”

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

Powołać “Zespół ds. wyboru ławników”, który przedstawi Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach.

 

§ 2

Skład Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr X/114/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 maja 2007 r.

 

 

Skład Zespołu ds. wyboru ławników

 

1.       Bożena Nowalska

2.       Grażyna Kaczmarek

3.       Jerzy Lis

4.       Zbigniew Rutkowski

5.       Leopold Sobczyński

6.       Barbara Stelmaczonek

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1221-uchwala-nr-x-114-2007 Tue, 29 May 2007 12:32:39 +0200