Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr X/110/2007" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 23:12:06 +0200 <![CDATA[Uchwała nr X/110/2007]]> UCHWAŁA NR X/110/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na udzielenie 99 % bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości urządzonych jako:

1)       cmentarz komunalny położony przy ulicy Okrzei,

2)       cmentarz komunalny położony przy ulicy Bednorza,

3)       cmentarz komunalny położony przy ulicy Norwida,

na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1217-uchwala-nr-x-110-2007 Tue, 29 May 2007 11:46:29 +0200