Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała nr V/50/2007" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 30 Sep 2023 15:23:29 +0200 <![CDATA[Uchwała nr V/50/2007]]> UCHWAŁA  NR  V/50/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 8 lutego 2007r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2006 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności

 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  oraz § 36 i § 48 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W § 1 Uchwały Nr II/8/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności:

 

1)       pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja Skarbu   - 6 osób”

 

2)       pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Komisja Edukacji   - 6 osób”

 

3)       pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Komisja Polityki Społecznej i Mieszkaniowej   - 6 osób”

 

4)       pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego    

     i Samorządu Terytorialnego    - 6 osób”

 

5)       pkt 7 otrzymuje brzmienie:

 

„7. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ekologii     - 6 osób”

 

§ 2

 

Wykonania uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/1156-uchwala-nr-v-50-2007 Mon, 19 Feb 2007 10:29:31 +0100