Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie za rok 2016

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania do 31 maja sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa”

Zawiadomienie publiczne

Starosta Wodzisławski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Miasta Jastrzębie - Zdrój, reprezentowanego przez Grzegorza Durczyńskiego, wszczęto administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnychna wykonania urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu oraz szczególne korzystanie z wód

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1, art. 89d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza korektę obowiązującej od miesiąca maja zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu-Zdroju, etap I oraz II”

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Magdaleny Sikory - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Ruptawka w km 2+680 - gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Joanny Zajdowicz – pełnomocnika SW Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Ligockiej 6b, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,...

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury naboru członków do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym na okres VII 2017r do VII 2020r

W nawiązaniu do zapisów art. 6 ust 2 pkt 4 i art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U Nr 180 poz. 1493 z 2005r. z późn. zm.), Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zadaniem gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dotacje na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2017 rok

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2017 r. Wnioski można składać do 26 maja 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60 – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - skrzyżowanie Alei Józefa Piłsudskiego i ul. A. Bożka

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 czerwca 2017 r. - osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij